۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

تو ایستاده ای اما توان دم زدنت نیست

خموشی ات همه فریاد و خود به لب سخنت نیست... حسین منزوی

هیچ نظری موجود نیست: